Vilar -Vilamor


Pistas ,cortalumes, plantacións masivas de pirófitas alóctonas. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Alto dos Conventos

Autoestradas de erosión, arrastres de contaminación, eliminación cuberta vexetal . Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Detalle de erosión

.Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Serra da Trapa

Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

No entorno de Vidallón

Acumulación de impáctos . Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Glaciar Piapaxaro

Destrución de suprficie glaciar. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Penas de Miranda

Destrución masiva nos cumios de MIRANDA. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.

Ao fondo a efixie da Muller Morta

.Con Fondos Europeos. En Rede Natura.